Wanneer de patiënt inlogt in zijn patiëntenomgeving krijgt hij de nieuwe functie ‘Uw dossier’ te zien. Wanneer de patiënt hierop klikt, ziet hij een pagina waarin de verschillende onderdelen van het dossier zijn uitgelegd. Wanneer de patiënt vervolgens op Klachten en ziektes klikt, ziet hij het volgende scherm:

Patiënten krijgen inzage in de volgende gegevens uit het dossier:

Klachten en ziektes

Hier vindt de patiënt een overzicht van klachten en ziektes waarvoor hij zijn huisarts heeft bezocht. Per bezoek ziet de patiënt de bevindingen, adviezen en eventuele vervolgstappen.
De patiënt ziet actuele episodes (met en zonder attentiewaarde) en afgesloten episodes met attentiewaarde. Daarnaast zijn alleen E- en P-regel van deelcontacten zichtbaar die zijn gemaakt na 1 juli 2020.

Overgevoeligheden

Hier staat een overzicht van intoleranties, contra-indicaties en allergieën.

Uitslagen van onderzoek

Hier kan de patiënt uitslagen van laboratoriumtesten, zoals van een bloedonderzoek, tot 14 maanden terug zien.

Metingen

Metingen die in de praktijk zijn uitgevoerd, zoals bloeddruk of gewicht, vindt de patiënt hier terug.

Brieven (in ontwikkeling*)

Hier vindt de patiënten binnenkort brieven van en naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld verwijsbrieven.


* Brieven zijn nog niet in te zien door patiënten. Deze functie komt naar verwachting begin 2021 beschikbaar.