In 2021 worden zorgverleners verplicht gegevens te kunnen ontsluiten via MedMij naar persoonlijke gezondheidsomgevingen of PGO’s. Uw Zorg online -de digitale patiëntenomgeving van Pharmeon- is ook gecertificeerd als PGO. Wat betekent dit voor u en uw patiënten en wanneer komt deze ontwikkeling beschikbaar? In deze FAQ houden we u up-to-date. Zie verder ook de FAQ op de websites van MedMij https://www.medmij.nl/veelgestelde-vragen-zorgaanbieders/ en OPEN https://open-eerstelijn.nl/veelgestelde-vragen/


Als een patiënt wisselt van PGO, kan hij de gegevens dan meenemen naar een ander PGO?

Gegevens in een PGO worden opgebouwd uit het informatiesysteem van de zorgverlener. Deze gegevens blijven bij de zorgverlener staan. Bij een overstap worden diezelfde gegevens weer uit hetzelfde informatiesysteem opgehaald en zijn dus ook in het nieuwe PGO beschikbaar. Additionele informatie, die bijvoorbeeld zelf is toegevoegd, zal niet automatisch mee gaan.

Gaat Pharmeon alle huidige Uw Zorg online functies, ook via PGO-functie leveren? Of verdwijnt Uw Zorg online als portaal op termijn?

Nee, Uw Zorg online als portaal verdwijnt niet. Binnen het portaal worden voortdurend nieuwe functies toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan beeldbellen en de integraties met verschillende diagnostische applicaties. Uw Zorg online wordt op den duur wel verrijkt met extra mogelijkheden als die via het MedMij-stelsel beschikbaar komt, zoals bijvoorbeeld informatie uit de tweedelijnszorg.

Hoe moet ik als zorgverlener met meerdere PGO’s omgaan?

De keuze voor een PGO is aan de patiënt. In de praktijk betekent dit dat verschillende patiënten kunnen kiezen voor verschillende PGO’s.  Als u als zorgverlener voldoet aan de MedMij-eisen, zijn de gegevens die u bijhoudt van uw patiënten vanuit elk PGO dat voldoet aan MedMij, bij u opvraagbaar. U heeft daar geen extra werk aan. Wel kunnen PGO’s verschillen in de manier hoe de MedMij-standaarden geïmplementeerd zijn, aanvullende functionaliteit geïntegreerd is in uw informatiesysteem en uw zorgproces ondersteund wordt. Zo zijn er regio’s en praktijken die om die reden kiezen om één of enkele PGO’s aan te bevelen aan hun patiënten om tot een éénduidig en efficiënt communicatieplatform in de regio te komen. 

Kan ik als zorgverlener nagaan of iemand vanuit een PGO inlogt op het HIS om gegevens te raadplegen?

OPEN heeft in het programma aangegeven dat u als zorgverlener moet kunnen nagaan of iemand vanuit een PGO inlogt op uw informatiesysteem. De leverancier van uw informatiesysteem en de DVZA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze functionaliteit. Vraag uw HIS/AIS-leverancier naar de laatste status.

Kan ik als zorgverlener ook aansluiten op Uw Zorg online om alleen PGO gegevens te ontsluiten?

Ja, zodra u uw gegevens via MedMij ontsluit, zijn deze voor uw patiënten opvraagbaar in Uw Zorg online. Naar verwachting is dat voorlopig beperkt tot inzage in het huisartsendossier. U beschikt dan niet over de andere functies die nu al via Uw Zorg online beschikbaar zijn, zoals herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken en eConsults. 

PGO, portaal en Uw Zorg online: hoe verhouden die zich tot elkaar?

Uw Zorg online is de digitale omgeving waar praktijken online diensten kunnen aanbieden aan hun patiënten. Denk aan functies die het zorgproces ondersteunen (afspraken maken, bestellen van herhaalmedicatie of doen van een e-consult) en ook het inzien van het dossier. 
Uw Zorg online is beschikbaar als portaal van de praktijk (www.praktijknaam.uwzorgonline.nl) én als de Uw Zorg online app (of een regionale versie daarvan).
Met één account kunnen patiënten bij meerdere zorgverleners van de online diensten gebruik maken. Voorwaarde is dat de praktijk bij Uw Zorg online aangesloten is. Inmiddels is dat het geval voor ruim 2000 huisartsen en apotheken. Meerdere typen zorgverleners volgen gefaseerd, zodat er één omgeving ontstaat waar uw patiënt alle zorg vindt.

Uw Zorg online is een, volgens de MedMij-eisen, gecertificeerd PGO. Dat wil zeggen dat een patiënt via Uw Zorg online bij op MedMij aangesloten zorgpraktijken gegevens kan opvragen als deze via MedMij beschikbaar zijn. MedMij beperkt zich voorlopig nog tot dossierinzage bij huisartsen die naar verwachting in de loop van dit jaar beschikbaar komt. De functionaliteit die het zorgproces ondersteunen, zijn niet in de MedMij-standaard beschikbaar. Deze functionaliteit is wel gewoon beschikbaar via Uw Zorg online. Zo biedt Uw Zorg online het beste van twee werelden.

Voor wie is Uw Zorg online als PGO toegankelijk?

Uw Zorg online komt voor elke patiënt in Nederland beschikbaar, ongeacht of de praktijk van de patiënt is aangesloten bij Uw Zorg online. Is de praktijk aangesloten bij Uw Zorg online dan biedt dit veel extra mogelijkheden voor u en uw patiënt.

Waar worden gegevens die de patiënt verzamelt via een PGO (bijvoorbeeld van het ziekenhuis) opgeslagen?

Als MedMij gecertificeerd PGO bieden we de patiënt de mogelijkheid informatie die via het MedMij-stelsel opgehaald wordt op te slaan. 

Wanneer is Uw Zorg online als PGO te gebruiken door patiënten?

In de loop van het jaar biedt Uw Zorg online de mogelijkheid voor patiënten om gegevens via het MedMij-stelsel op te halen. Op dit moment is het aantal zorgpraktijken dat is aangesloten op MedMij beperkt.

Wat is een PGO?

Een PGO staat voor ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’, een digitale omgeving voor de patiënt. De Nederlandse Patiënten Federatie (NPF) en de overheid hebben in Nederland het MedMij-afspraken-stelsel in het leven geroepen om de ontsluiting van medische gegevens richting PGO’s te regelen. Doel hiervan is de patiënt controle te geven over de eigen medische gegevens, doordat deze bij meerdere zorgverleners gestandaardiseerd gegevens kan opvragen. Het is de bedoeling dat de patiënt zelf een PGO kan kiezen waar mee dit mogelijk is. Om de kwaliteit te kunnen borgen zijn er eisen opgesteld aan leveranciers van PGO’s die de gegevens opvragen via de informatiesystemen van de zorgverlener. En zorgverlener worden verplicht gegevens aan te bieden die dan vanuit PGO’s voor patiënten in te zien zijn. 

Wat moet een patiënt doen om Uw Zorg online als PGO te gebruiken?

Uw patiënten gebruiken Uw Zorg online al als PGO. Met het beschikbaar komen van meer informatie vanuit het MedMij-stelsel biedt Uw Zorg online uw patiënt de mogelijkheid deze informatie vanuit uw vertrouwde omgeving in te zien. Bij het inloggen in Uw Zorg online krijgt de patiënt straks vanzelf een melding wanneer er via MedMij-gegevens beschikbaar zijn en de mogelijkheid om deze op te halen. 

Wat moet ik als zorgverlener doen om gegevens te kunnen ontsluiten voor PGO’s?

Om gegevens te ontsluiten via het MedMij-stelsel moet u als zorgaanbieder gebruik maken van de een DVZA, (Dienstverlener Zorgaanbieder). Soms is uw systeemleverancier zelf DVZA. Ook kan het zijn uw leverancier gebruik maakt van het LSP+ als DVZA of van een andere partij die deze functie vervult.

Welke gegevens kunnen patiënten nu ophalen via Uw Zorg online en welke straks via de PGO-functie in Uw Zorg online?

Via Uw Zorg online kunnen patiënten bij hun huisarts nu hun patiëntdossier en medicatiegegevens inzien, afspraken maken, een herhaalrecept aanvragen en een eConsult afnemen. Sinds begin dit jaar is het ook mogelijk om via dezelfde omgeving ook bij apotheken medicatiegegevens in te zien, herhaalrecepten aan te vragen en een vraag te stellen. Via de PGO is de functionaliteit voorlopig beperkt tot het opvragen van patiëntdossier bij de huisarts. Streven is dat de informatiesystemen van de huisartsen vanaf 1 juli dit jaar de eerste gegevens kunnen ontsluiten via MedMij en aansluitend in de loop van het jaar Uw Zorg online als PGO ingezet kan worden. Later wordt dat uitgebreid met meerdere type zorgverleners (o.a. GGZ) en gegevenssoorten. De functionaliteit die het zorgproces ondersteunen, zoals online afspraken maken, herhaalrecepten bestellen of eConsults zijn nu niet beschikbaar via het PGO.

Worden wijzigingen die een patiënt doorgeeft via Uw Zorg online direct in het HIS en AIS ingeschoten?

Patiënten kunnen niet zomaar gegevens wijzigen in het dossier/EPD/informatiesysteem bij de zorgverlener. Wel kunnen patiënten wijzigingen in het gebruik van medicatie of hun dossier doorgeven. Als zorgverlener dient u deze wijzigingen zelf te verwerken in het informatiesysteem. 

Zijn er voor mij als zorgverlener kosten verbonden aan PGO's?

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de financiering van het PGO eruit gaat zien. Voor zorgpraktijken is via regiocoalities een subsidie via het OPEN-programma beschikbaar. DVZA’s kunnen kosten in rekening brengen voor het maken van de koppeling tussen het informatiesysteem en het MedMij-stelsel ten behoeve van de ontsluiting richting de PGO’s. Pharmeon rekent voor het bieden van PGO-functionaliteit binnen de Uw Zorg online omgeving geen aanvullende kosten.