Bij zelfmetingen kunnen patiënten hun eigen metingen bijhouden. Op verzoek kunnen patiënten deze zelfmetingen ook doorsturen naar de praktijk.

Hoe kunnen mijn patiënten zelfmetingen versturen naar mijn praktijk?

Het is voor patiënten alleen mogelijk om zelfmetingen te versturen als hier toestemming voor gegevens is in uw HIS. In elk HIS kan op patiëntniveau worden aangegeven of deze patiënt zelfmetingen mag doorsturen. Zie hiervoor de specifieke handleiding van uw HIS. Standaard staat de toestemming uit en kunnen patiënten geen zelfmetingen doorsturen.

Bij toestemming kan de patiënt in Uw Zorg online metingen selecteren en deze vervolgens versturen naar de praktijk.

Hoe komen verstuurde zelfmetingen binnen in mijn HIS?

Dit verschilt per HIS, maar doorgaans komen de zelfmetingen (inclusief NHG code) in de werklijst of postvak/postkamer binnen. Op een vergelijkbare manier als bijvoorbeeld ook labuitslagen van het ziekenhuis binnenkomen. Door de metingen vervolgens te accepteren worden deze toegevoegd aan het dossier van de patiënt.

Welke zelfmetingen kunnen mijn patiënten bijhouden in Uw Zorg online?

Het is voor patiënten mogelijk om de volgende zelfmetingen bij te houden:

  • Bloeddruk

  • Gewicht

  • Bloedsuiker

  • Hartfrequentie