In de herhaalreceptservice ziet de patiënt zijn medicatie. De patiënt kan online herhaalrecepten aanvragen. De patiënt krijgt een melding dat de apotheek de aanvraag in behandeling neemt en de bestelling klaarmaakt. En dat de apotheek bij vragen of onduidelijkheden contact opneemt.


Hoe pas ik de teksten voor de patiëntenomgeving aan?
 1. Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl.

 2. Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen.

 3. Kies in het linker menu voor Patiëntenomgeving.

 4. Klap het menu Services uit en kies Herhaalreceptservice.

 5. Pas in het tabblad Teksten per rubriek teksten naar wens aan en bekijk waar ze voor de patiënt zichtbaar zijn.

 6. Klik op Opslaan. Het toevoegen van eigen tekst is hiermee voltooid.

Hoe stel ik mijn bestelopties in?
 1. Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl.

 2. Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen.

 3. Kies in het linker menu voor Patiëntenomgeving.

 4. Klap het menu Services uit en kies Herhaalreceptservice.

 5. In het tabblad Bestelopties kunt u voor verschillende onderdelen uw voorkeuren instellen.

 6. Klik op Opslaan als u klaar bent met het instellen van de bestelopties.

Medicatieoverzicht

Met de instelling medicatieoverzicht kunt u patiënten de mogelijkheid geven om met behulp van een filter onderscheid te maken tussen actuele medicatie en medicatiehistorie. U bepaalt wanneer medicatie onder medicatiehistorie valt. Bijvoorbeeld medicatie wordt historie 6 maanden na de einddatum.

Let op: dit heeft geen invloed op de medicatiehistorie-instellingen in uw AIS.

Aantallen aanvragen aanpassen

Standaard kunnen patiënten de aantallen bij het bestellen van medicatie niet aanpassen. Wilt u deze mogelijkheid wel, dan kunt u Aantallen aanvragen aanpassen aanzetten. U kunt de patiënt dan ook om een reden van deze aanpassing vragen.

Let op: deze optie is niet beschikbaar wanneer met iteraties/ tegoeden in het AIS wordt gewerkt. 

Opmerkingen toevoegen

Hier heeft u de mogelijkheid om patiënten een opmerking met hun bestelling mee te laten sturen.

Proactief herhalen

Maakt u gebruik van proactief herhalen via uw AIS? Dan kunt u de patiënten via deze optie hiervan op de hoogte brengen. Pas ook direct de teksten aan, zodat de patiënt weet wat hij kan doen om hier gebruik van te maken.

Hoe stel ik mijn werkwijze in de beheeromgeving in?
 1. Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl.

 2. Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen.

 3. Kies in het linker menu voor Patiëntenomgeving.

 4. Klap het menu Services uit en kies Herhaalreceptservice.

 5. In het tabblad Werkwijze kunt u voor verschillende onderdelen uw voorkeuren instellen.

 6. Klik op Opslaan als u klaar bent met het instellen van de werkwijze.

Iteraties, receptaanvragen en tegoeden

Hier stelt u in of iteraties en tegoeden wel of niet worden bijgehouden. Kiest u ervoor om receptaanvragen zonder iteraties en tegoeden naar de huisarts te sturen, stel dan ook de logistiek in het Huisartsenbeheer in.

Werkt u met iteraties, dan kan de patiënt medicatie met iteraties altijd aanvragen via de herhaalreceptservice. Geef hier ook aan waar receptaanvragen zonder iteraties en tegoeden naartoe gestuurd moeten worden. 

Houdt u geen iteraties bij? Geef dan aan naar wie de receptaanvragen gestuurd moeten worden.

Notificaties apotheek

Receptaanvragen kunnen op verschillende manieren binnenkomen. Dit is afhankelijk van uw AIS. De receptaanvraag wordt ook verstuurd per e-mail en/of per fax. U stelt hier uw voorkeur in. De faxservice moet door Pharmeon geactiveerd worden. Aan het gebruik van de faxservice zijn meerkosten voor de apotheek verbonden.

Let op: in de receptaanvraag ontbreken mogelijke gegevens als: bezorgen, gewijzigde aantallen, extra opmerkingen of geselecteerde uitdeelposten. Om die reden wordt de aanvraag ook verstuurd per e-mail en/ of fax.

Bezorgen

Wilt u  patiënten de mogelijkheid geven om hun medicatie thuis te laten bezorgen? Vink deze optie aan.

Ophaaladressen/uitdeelposten

Heeft u naast het adres van de apotheek ook nog een of meer uitdeelpost(en)? Geef dan de patiënt de mogelijkheid om een van deze adressen te kiezen.

 1. Klik op Locatie toevoegen om een nieuwe locatie toe te voegen.

 2. Vul de gegevens in en klik op

 3. De nieuwe locatie is toegevoegd. Deze locatie kunt u ook wijzigen of verwijderen.