Het is niet mogelijk om vooraf tijdvakken te reserveren voor een bepaald afspraaktype. In elk blok dat u voor het maken van online afspraken in uw HIS openzet, kunnen de afspraaktypen die u in de beheeromgeving heeft geselecteerd worden gemaakt.


Let op: Is het in de agenda van uw HIS al mogelijk om verschillende afspraaktypen in afspraakblokken te definiëren? Bekijk dan de volgende vraag: Wat moet ik weten voordat ik afspraaktypen voor de patiëntenomgeving activeer?