1. Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl.
  2. Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen.
  3. Kies in het linker menu voor Patiëntenomgeving.
  4. Klap het menu Services uit en kies Herhaalreceptservice.
  5. In het tabblad Werkwijze kunt u voor verschillende onderdelen uw voorkeuren instellen.
  6. Klik op Opslaan als u klaar bent met het instellen van de werkwijze.

Iteraties, receptaanvragen en tegoeden

Hier stelt u in of iteraties en tegoeden wel of niet worden bijgehouden. Kiest u ervoor om receptaanvragen zonder iteraties en tegoeden naar de huisarts te sturen, stel dan ook de logistiek in het Huisartsenbeheer in.

Werkt u met iteraties, dan kan de patiënt medicatie met iteraties altijd aanvragen via de herhaalreceptservice. Geef hier ook aan waar receptaanvragen zonder iteraties en tegoeden naartoe gestuurd moeten worden. 

Houdt u geen iteraties bij? Geef dan aan naar wie de receptaanvragen gestuurd moeten worden.

Notificaties apotheek

Receptaanvragen kunnen op verschillende manieren binnenkomen. Dit is afhankelijk van uw AIS. De receptaanvraag wordt ook verstuurd per e-mail en/of per fax. U stelt hier uw voorkeur in. De faxservice moet door Pharmeon geactiveerd worden. Aan het gebruik van de faxservice zijn meerkosten voor de apotheek verbonden.

Let op: in de receptaanvraag ontbreken mogelijke gegevens als: bezorgen, gewijzigde aantallen, extra opmerkingen of geselecteerde uitdeelposten. Om die reden wordt de aanvraag ook verstuurd per e-mail en/ of fax.

Bezorgen

Wilt u  patiënten de mogelijkheid geven om hun medicatie thuis te laten bezorgen? Vink deze optie aan.

Ophaaladressen/uitdeelposten

Heeft u naast het adres van de apotheek ook nog een of meer uitdeelpost(en)? Geef dan de patiënt de mogelijkheid om een van deze adressen te kiezen.

  1. Klik op Locatie toevoegen om een nieuwe locatie toe te voegen.
  2. Vul de gegevens in en klik op
  3. De nieuwe locatie is toegevoegd. Deze locatie kunt u ook wijzigen of verwijderen.