1. Ga naar https://Beheer.Pharmeon.nl.
  2. Log in als beheerder en vul de beveiligingscode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen.
  3. Kies in het linker menu voor Patiëntenomgeving.
  4. Klap het menu Services uit en kies Herhaalreceptservice.
  5. In het tabblad Bestelopties kunt u voor verschillende onderdelen uw voorkeuren instellen.
  6. Klik op Opslaan als u klaar bent met het instellen van de bestelopties.

Medicatieoverzicht

Met de instelling medicatieoverzicht kunt u patiënten de mogelijkheid geven om met behulp van een filter onderscheid te maken tussen actuele medicatie en medicatiehistorie. U bepaalt wanneer medicatie onder medicatiehistorie valt. Bijvoorbeeld medicatie wordt historie 6 maanden na de einddatum.

Let op: dit heeft geen invloed op de medicatiehistorie-instellingen in uw AIS.

Aantallen aanvragen aanpassen

Standaard kunnen patiënten de aantallen bij het bestellen van medicatie niet aanpassen. Wilt u deze mogelijkheid wel, dan kunt u Aantallen aanvragen aanpassen aanzetten. U kunt de patiënt dan ook om een reden van deze aanpassing vragen.

Let op: deze optie is niet beschikbaar wanneer met iteraties/ tegoeden in het AIS wordt gewerkt. 

Opmerkingen toevoegen

Hier heeft u de mogelijkheid om patiënten een opmerking met hun bestelling mee te laten sturen.

Proactief herhalen

Maakt u gebruik van proactief herhalen via uw AIS? Dan kunt u de patiënten via deze optie hiervan op de hoogte brengen. Pas ook direct de teksten aan, zodat de patiënt weet wat hij kan doen om hier gebruik van te maken.