Het is voor patiënten alleen mogelijk om zelfmetingen te versturen als hier toestemming voor gegevens is in uw HIS. In elk HIS kan op patiëntniveau worden aangegeven of deze patiënt zelfmetingen mag doorsturen. Zie hiervoor de specifieke handleiding van uw HIS. Standaard staat de toestemming uit en kunnen patiënten geen zelfmetingen doorsturen.

Bij toestemming kan de patiënt in Uw Zorg online metingen selecteren en deze vervolgens versturen naar de praktijk.